Solarní systém HSK

Skip Navigation Links
Čas regulátoru: 29.9.2015 23:46:47   4,7 °C   27,0 °C     0,000 m3/h                        Spojení je přerušeno ! 14 719,96 kWh        33,3 °C 35,9 °C 0,4 °C 0,000 kW 0,000 m3/h   0,000 m3/h   0,048 m3/h   0,0000 m3/h   0,000 m3/h   0,000 m3/h   18 334,92 m3 0,032 m3/h   30,3 °C 37,1 °C 19,4 °C 19,0 °C 23,7 °C 25,5 °C 42,5 °C 22,6 °C 25,6 °C 22,7 °C 24,1 °C 25,9 °C   22,6 °C     Pokojová teplota           32,9 °C   18,1 °C   20,2 °C        Venkovní teplota M1 P2 Solár P3 E6 E4 P4 E7 E15 P7 E2 E1 P1 P5 E9 E8 E10 E12 E11 P6 E14 E13 E5 E16 E17 E18 E3 spotřeba plynu od 3.3.2008 aktuální spotřeba plynu tepelné solární zisky od 1.4.2007 aktuální tepelný výkon slunečních kolektorů
Webmaster © 2019   David Balarin Ing.  fy ENsys
Projekt a realizaci systému provedla firma Rergulus  www.regulus.cz  ve spolupráci s firmou ENsys www.ensys.cz