Solarní systém HSK

Skip Navigation Links

Popis technologie vytápění a přípravy teplé vody

Ohřev akumulační nádrže
Ohřev akumulační nádrže

Ohřev nádrže probíhá automaticky a je řízen inteligentním regulátorem Regulus IR09, který podle intenzity slunečního záření reguluje průtok v solárním systému. Podle teploty dosažené v kolektorech přepíná regulátor trojcestný ventil mezi horním a spodním výměníkem v nádrži. Tento způsob zapojení umožňuje poměrně rychlé ohřátí horní části nádrže na využitelnou teplotu pro vytápění nebo TV.


Příprava teplé vody
Příprava teplé vody

Akumulační nádrž HSK1000 využívá průtokový ohřev TV a tím zabraňuje vzniku tzv. mrtvých míst a výskytu bakterie Legionella pneumophylis! Tato bakterie žije a množí se ve vodním prostředí při optimální teplotě 25-50 °C. Obvykle se vyskytuje v tzv. mrtvých koutech zásobníku nebo pod úsadami na jeho vnitřních stěnách. Průtokový ohřev TV omezí výskyt této bakterie na minimum. Voda předehřátá v průtokovém nerezovém výměníku je vedena do plynového kotle, kde se v případě potřeby dohřeje na požadovanou teplotu.


Předehřev zpátečky
Příprava teplé vody

Zpátečka z otopné soustavy se přivádí do spodní části nádrže, kde se pomocí stratifikačního válce přivede do příslušné teplotní hladiny. Pokud v nádrži není vyšší teplota než na zpátečce, trojcestný ventil přepne zpátečku přímo do plynového kotle. Akumulační nádrž se tak udržuje na co nejnižší teplotě pro maximální využití tepla ze slunečních kolektorů.


Využití tepla z krbu
Příprava teplé vody

Teplovodní vložka v krbu ohřívá pouze horní část akumulační nádrže. Teplo z krbu je tak možné využít pro vytápění objektu, ohřevu TV, akumulaci pro pozdější využití a zároveň spodní část nádrže zůstává stále na nižší teplotě pro využití tepla ze slunečních kolektorů. Aby nedocházelo ke kondenzaci spalin v krbu a k dehtování, je na zpátečce do krbu použit trojcestný směšovací ventil TSV, který udržuje teplotu zpátečky na teplotě 65 °C pro správnou a dlouholetou funkčnost krbové vložky.

Webmaster © 2019   David Balarin Ing.  fy ENsys
Projekt a realizaci systému provedla firma Rergulus  www.regulus.cz  ve spolupráci s firmou ENsys www.ensys.cz