Solarní systém HSK

Skip Navigation Links

Komponenty solární soustavy

Ploché sluneční kolektory
Ohřev akumulační nádrže
Počet: 6
Typ: KPC1
Celková plocha kolektorů: 12 m2

Tepelné solární zisky:
od 1.4.2007 14 719,96 kWh
aktuální výkon 0,000 kW

Grafy dodané energie:

Akumulační nádrž HSK
Ohřev akumulační nádrže
Počet: 1
Typ: HSK1000
Objem: 1000 l

Izolace:
  • polyuretan
  • (U = 0,048 W/mK)
  • tloušťka 120 mm
Průtokový ohřev TV:
- plocha nerezového výměníku:7,2 m2

Solární ohřev:
plocha trubkového výměníku
- ve spodní části nádrže:3,5 m2
- v horní části nádrže:3,0 m2

Stratifikační válec uvnitř zásobníku
Ohřev akumulační nádrže

Vhodné teplotní rozvrstvení (stratifikace) objemu zásobníku má významný vliv na účinnost kolektorů a na celkové využití energie ze slunečních kolektorů. V stratifikačním zásobníku se zpátečka z otopné soustavy uloží do teplotní hladiny odpovídající teplotě, resp. hustotě pracovní látky. Teplá voda (o nižší hustotě - „lehčí“) stoupá vzhůru (obr. vlevo), chladnější voda (o větší hustotě - „těžší“) zůstává ve spodní části zásobníku (obr. vpravo). Spodní část zásobníku se díky tomu udržuje na nejnižší možné teplotě pro maximální využití energie ze slunečních kolektorů.

Webmaster © 2019   David Balarin Ing.  fy ENsys
Projekt a realizaci systému provedla firma Rergulus  www.regulus.cz  ve spolupráci s firmou ENsys www.ensys.cz